MapaO projekteSprievodca
Priestorový rámec
Podľa nastavenia sa bude tematika zobrazovať na úrovni obcí, okresov alebo celého štátu. V nastaveniach máte možnosť dodatočne nastaviť niektoré parametre zobrazenia základnej vrstvy (farby, hrúbku orámovania). Čím podrobnejšia vrstva, tým dlhšie trvá vykresľovanie. Každú zmenu je nutné potvrdiť stlačením tlačidla "aplikuj zmeny" v spodnej časti stránky.
Hrúbka orámovania
Farba orámovania
Farba výplne
Tematika
Tematika predstavuje hlavný obsah mapy. Zobrazovať sa bude v nastavenom priestorovom rámci. Niektoré ukazovatele sa sledujú iba na niektorej úrovni.
Reprezentácia
Zatiaľ nie je možné nastaviť. Štandardne sa uplatňuje proporcionálna normalizovaná minimom (šedá) a maximom (najsýtejšia). Pri záporných hodnotách sa odlišujú záporné hodnoty od kladných.
Proporcionálna (normalizované minimom a maximom)
Proporcionálna (podľa kvantitatívnej podmienky)
Binárna (podľa výskytu)
Intervaly
Farba reprezentácie
Auto
Schéma
Kvantitatívna podmienka
Hodnotami "od" a "do" sa definuje interval tematických hodnôt, ktoré sa majú vykresľovať. Prázdne pole znamená nekonečno.
od do
Voliteľné vrstvy
VrstvaOznačeniaHrúbka/VeľkosťFarba čiary

okChyba v pripojen K serveru SQL na riadku cslo :3