MapaO projekteSprievodca
Verzie
Beta 1.0
10.2.2014
 • Pridaná úroveň obcí.
 • Výpis 10 maximálnych a 10 minimálnych hodnôt, pri obciach aj okresy.
 • Vylepšený grafický dizajn a vytvorenie CSS súboru. Projekt je už publikovateľný.
Beta 0.7
5.2.2014
 • Voľba základných demografických ukazovateľov (pohyb a štruktúra).
 • Kartogramy na základe minimálnej a maximálnej hodnoty bez intervalov. Pri záporných hodnotách sa rozoznáva.
 • Pridaná kvantitatívna podmienka.
Beta 0.5
28.1.2014
 • Možnosť výberu voliteľných vrstiev s ich limitovanou úpravou.
 • Naplnenie databázy.
 • Voľba národností na úrovni okresov v binárnej reprezentácii.
Beta 0.1
20.1.2014
 • Vykreslenie mapy Slovenska.
 • Možnosť meniť farbu, hrúbku orámovania a farbu výplne.
Čo by bolo dobré...
 • Pridať grékokatolícku cirkev.
 • Sprevádzkovať označenia vrstviev na mape
 • Rozšíriť tematiku, pridať tiráž a krátky popis ku každému ukazovateľu.
 • Voľba viacerých spôsobov legendy (počet intervalov, binárna) a farby.
 • Podľa možnosti pridať prvky fyzickej geografie.
 • Vyhľadanie a zvýraznenie priestorovej jednotky
 • Export mapy ako PNG